Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Oznamy na týždeň

 Vitajte na stránke rehoľného Kostola Povýšenia Svätého kríža

v Podunajských Biskupiciach. 

    "Vernosť je spoľahlivým skúšobným kameňom pravej lásky."  bl. Zdenka                                                                                                                                                                                                                                                                                    


 

KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

                                 liturgický program

                                12.02. – 18.02.2018

Pondelok

12.02.

 

17.00

+Jolana +Ján

Utorok

13.02.

 

08.00

+Jozef +Anna +Terézia +Jozefína

Streda

14.02.

Popolcová streda

17.00

+Ernest + Júlia

Štvrtok

15.02.

 

17.00

Za Božie požehnanie pre rod. Rudavskú

a Bihuňovú

Piatok

16.02.

 

17.00

+František +Júlia +Štefan

Sobota

17.02.

 

17.00

+Katarína +Ján +Aurel

Nedeľa

18.02.

1. PÔSTNA NEDEĽA

10.30

Za Svätého Otca

 

Zmierna poklona

V pondelok 12. februára 2018 bude po sv. omši zmierna poklona.

Pôstne obdobie

Popolcovou stredou začíname Pôstne obdobie, počas ktorého by sme mali hojnejšie čítať alebo počúvať Božie slovo, venovať sa modlitbe, robiť pokánie a nasledovať Krista na jeho krížovej ceste a tak sa náležité pripraviť na slávenie Veľkej noci.

Na Popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Pôst nezaväzuje deti, chorých a starých ľudí.

V pôstnom období bude v našom chráme každý piatok o 16.15 hod. pobožnosť krížovej cesty.

Zbierka na charitu

V nedeľu 18. februára 2018 je zbierka na charitu.


 

 

 

 

KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

                                  liturgický program

                                 19.02. – 25.02.2018

 

Pondelok

19.02.

 

17.00

+Emília +Rafael +Marek +Jozef +Ján +Mária

Utorok

20.02.

 

08.00

Za zosnulých z rod. Fedorovej a Šloserovej

Streda

21.02.

 

17.00

+Matej +Janka +Ladislav a rodičia z oboch strán

Štvrtok

22.02.

 

Katedra sv. Petra, apoštola

17.00

Za dary Ducha Svätého pre Sv. Otca

Piatok

23.02.

 

17.00

Za prenasledovaných kresťanov

Sobota

24.02.

 

17.00

Za pútnikov a ctiteľov bl. Zdenky

Nedeľa

25.02.

2. PÔSTNA NEDEĽA

10.30

Poďakovanie za 34 rokov manželského života – Oľga a Pavol Okkelovci

Pútnická svätá omša k blahoslavenej sestre Zdenke

V sobotu 24. februára 2018 o 17.00 hod. budeme v našom chráme sláviť tradičnú pútnickú sv. omšu k úcte blahoslavenej sestre Zdenke.                             

Liturgickému sláveniu bude predsedať Vdp. Ján Hallon, kanonik, ktorý sa vo svojej homílii bude venovať téme: Blahoslavená Zdenka – príklad v prijímaní utrpenia.

 

                          S radosťou slúžte Pánovi...

TOPlist